Product รถกวาดดูดฝุ่น รุ่น A4 Storm

รถกวาดดูดฝุ่น รุ่น A4 Storm

  • เหมาะสำหรับกวาดดูดฝุ่นบริเวณตรอก ซอย หรือพื้นที่ขนาดจำกัด
  • ความจุตัวถังเก็บฝุ่นขนาด 4.5 ลูกบาศก์หลา
  • ระบบรีเจนเนอร์เรทีฟแอร์ เก็บฝุ่นที่มีค่า PM 10 ได้ (ซึ่งเป็นระบบปิดแบบใหม่ ฝุ่นผงไม่สามารถเล็ดลอดออกมาได้)
  • สามารถปฏิบัติงานได้ในขณะที่รถใส่เกียร์ถอยหลัง

Related Product

สนใจ รายละเอียด

รถกวาดดูดฝุ่น รุ่น A7 Zephyr

สนใจ รายละเอียด

รถกวาดดูดฝุ่น รุ่น GS6 Tempest

สนใจ รายละเอียด

รถกวาดดูดฝุ่นสนามบินรุ่น T1 YT