Product รถกวาดดูดฝุ่น รุ่น A7 Zephyr

รถกวาดดูดฝุ่น รุ่น A7 Zephyr

  • เหมาะสำหรับกวาดวัตถุแปลกปลอมและฝุ่นผงบนพื้นที่อากาศยาน หรือพื้นที่ที่ใช้ความเร็วสูง
  • ความจุตัวถังเก็บฝุ่นขนาด 8.4 ลูกบาศก์หลา
  • ระบบรีเจนเนอร์เรทีฟแอร์ เก็บฝุ่นที่มีค่าPM 10 ได้ (ซึ่งเป็นระบบปิดแบบใหม่ ฝุ่นผงไม่สามารถเล็ดลอดออกมาได้)
  • สามารถปฏิบัติงานได้ในขณะที่รถใส่เกียร์ถอยหลัง

Related Product

สนใจ รายละเอียด

รถกวาดดูดฝุ่น รุ่น A4 Storm

สนใจ รายละเอียด

รถกวาดดูดฝุ่น รุ่น GS6 Tempest

สนใจ รายละเอียด

รถกวาดดูดฝุ่นสนามบินรุ่น T1 YT