• รถยนต์กู้ภัยและดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อน
  ระงับอัคคีภัยในอาคารสูง
  ความสูงปฏิบัติงานตั้งแต่ 27 เมตร ถึง 68 เมตร
  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนอาคารสูงหรือในบริเวณที่ไม่สามารถพาดบันไดผ่านสิ่งกีดขวาง
 • รถยนต์หอน้ำดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย
  ระงับอัคคีภัย
  ขนาดความสูงปฏิบัติงานตั้งแต่ 22 เมตร ถึง 64 เมตร
  สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนอาคารสูงหรือในบริเวณ
  ที่ไม่สามารถพาดบันไดผ่านสิ่งกีดขวางได้

บริษัท บีพี โกลบอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ราคา 15 ล้านบาท